شرکت مهندسی و تامین تجهیزات آیریک صنعت پالایش، با پایبندی به رعایت استانداردهای کیفی و فنی مهندسی و همچنین افزایش مستمر کیفیت خدمات ارائه شده به کارفرمایان، سعی در افزایش بازدهی و خدمات قابل رقابت در سطح بین المللی بر اساس الزامات و درخواستهای کارفرمایان دارد.