این شرکت،با بهره گیری از خدمات شرکتهای معتبر و مجرب داخلی و خارجی، امکان انجام فعالیتهایی نظیر خدمات مهندسی، مهندسی خرید، تامین و حمل تجهیزات از سایر نقاط دنیا به ایران، انجام کلیه امور و تشریفات گمرکی در گمرکات و بنادر ایران جهت ترخیص کالا و همچنین بازرسی های فنی داخلی و خارجی را، به صورت یک پکیج کامل دارد.