شرکت مهندسی و تامین تجهیزات آیریک صنعت پالایش، متخصص در تامین متریال و تجهیزات برای کلیه صنایع داخلی و خارجی می باشد.